Regionens budget: “Satsningar på tillgänglighet, hållbarhet och regional tillväxt”

Satsningar på tillgänglighet, hållbarhet och regional tillväxt präglar Region Örebro läns verksamhetsplan med budget för 2018 och planeringsförutsättningar fram till 2020. Den innebär också oförändrad skatt och oförändrat högkostnadsskydd för vården, men samtidigt några uppjusteringar av avgifter i vården. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna står bakom det gemensamma förslaget som regionfullmäktige ska ta slutligt beslut om den 20 november.

– Vi lägger fram en budget med stora investeringar och satsningar, men ändå med en god ekonomisk hushållning, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Vi utvecklar och förbättrar vården, och vi gör det på ett hållbart sätt. Vi investerar i alla våra tre sjukhus, planerar bygga nya vårdcentraler och göra vården mer tillgänglig. Tack vare en stabil ekonomi behöver vi inte heller ta upp några lån trots stora investeringar. Tillgänglig och framtidsinriktad vård är de mest prioriterade områdena i budgeten.

– Vi behöver dock stärka våra inkomster och därför justerar vi upp avgifter i vården. Men det är inga stora höjningar, och det kommer inte att stänga ute någon. Högkostnadsskyddet är oförändrat. Den som är i stort behov av vård betalar fortfarande maximalt 900 kronor i avgifter under en tolvmånadersperiod, vilket är lägst i landet.

,