Regionen överlåter aktier i snabbtågbolaget – Västerås och Västmanland vill vara med

tag-sj-stefan-nilsson

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett intressebolag som ägs till 25 procent av Region Örebro län. Övriga delägare är Karlstad kommun, Region Värmland och Örebro kommun. Bolaget har som syfte att förverkliga en snabb och tillförlitlig järnvägsförbindelse mellan Oslo-Karlstad-Örebro-Stockholm.

Nu vill Västerås kommun och Region Västmanland gå in som delägare. Det finns därför ett förslag där nuvarande delägare överlåter del av sina aktier så att det därefter blir sex likvärdiga ägare. I samband med detta behöver bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal justeras.

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att överlåta 21 aktier i Oslo-Stockholm 2.55 AB till vardera Västerås kommun och Region Västmanland.

foto: SJ/ Stefan Nilsson