Hanna Jonasson är ny regionchef för Företagarna – “dialog och förståelse leder till framgång”

– Bra dialog och förståelse leder till gemensam framgång, tror Hanna Jonasson, ny regionchef för Företagarna i Örebro län. Regionchefen har den centrala uppgiften att driva lokal, regional och nationell företagarpolitik. Det innebär allt från opinionsbildning i aktuella företagarfrågor, service och information till Företagarnas medlemmar, såväl som stöd och information till Företagarnas lokala föreningar.

– Det ska bli spännande att arbeta tillsammans med företagare, politiker, tjänstemän och andra aktörer i Örebro län för att stärka företagsklimatet. Jag känner mig väldigt laddad inför uppdraget! säger Hanna Jonasson, regionchef för Företagarna i Örebro län.

Hanna har tidigare arbetat på Örebro Hockey, och kommer närmast från offentlig sektor där hon varit verksam som ekonom, verksamhetscontroller och chef.

– Under mina år som tjänsteman inom offentlig sektor har jag haft ett nära samarbete med politiken och det hoppas jag kunna ha även fortsättningsvis, om än i en helt annan roll. Jag tror att en bra dialog och förståelse för varandra leder till gemensam framgång, fortsätter Hanna Jonasson.

Hanna är tydlig med att hon startar med fötterna i golvet och kommer driva på hårt för att lyfta småföretagens betydelse för Örebro län i synnerhet, men även för Sverige som en del av teamet med regionchefer över hela landet.

– Närmare 99 procent av företagen i Örebro län är småföretag. Dessa företag och deras anställda bidrar med i snitt 25 procent av de kommunala skatteintäkterna i länet. De skapar också fyra av fem jobb. De små företagen har en stor betydelse för Örebro län och Sverige, avslutar Hanna Jonasson.

källa/ foto: Företagarna Örebro län

,