Anna Ragén har utsetts som tillförordnad vd för Inkubera

Bilderna ska skärpas innan publicering. Köparen ansvarar för arkivering av levererat material.

Styrelsen för Inkubera AB har utsett Anna Ragén som tillförordnad vd. Anna Ragén fortsätter även som vd för Örebro universitet Holding AB. Det innebär att hon är bland annat är ansvarig för innovationskontoret på universitetet. Anna har en gedigen bakgrund inom näringsliv och offentlig verksamhet.

Styrelsen har i samband med utnämningen tillsatt en arbetsgrupp som kan se över hur Inkubera, universitetets innovationskontor samt Örebro universitet Holding AB kan samverka och effektivisera verksamheten från kompetens-, kvalitets- samt resursperspektiv. Arbetet kommer att resultera i en programförklaring som ska presenteras för båda styrelserna, dvs Inkubera AB och Örebro universitet Holding AB.

– Det är både en tillgång och stor möjlighet för oss att få använda Anna Ragén som t f VD mot bakgrund av hennes erfarenhet från båda verksamheterna, säger Bo Anderson, ordförande i Inkubera AB.