Region Örebro län: Ökning av ekologiska livsmedel och minskning av kollektivtrafikens utsläpp

Kollektivtrafiken minskade sina koldioxidutsläpp med 46 procent under 2016 och andelen ekologiska livsmedel är nu 48 procent. Det är några av resultaten av Region Örebro läns miljöarbete som i dag den 1 november redovisas i Sveriges Kommuner och Landstings Öppna jämförelser av miljöarbetet i regioner och landsting.

– Det är glädjande att se att vi uppnår bra resultat utifrån vårt systematiska miljöarbete, säger Catrin Steen (MP), regionråd. Det visar att våra mål har betydelse i hela verksamheten.
– Region Örebro län ligger på en stabil och hög nivå i miljöarbetet. Vi ligger högre än medelvärdet inom samtliga områden och i toppskiktet när det gäller ekologiska livsmedel, förnybara drivmedel och avfallsåtervinning.

Minskningen av koldioxidutsläppen i kollektivtrafiken beror främst på övergången till HVO-bränsle (hydrerade vegetabiliska oljor). HVO är ett miljövänligare alternativ till fossil diesel. I dagsläget körs 87 procent av bussarna på förnyelsebara drivmedel. Rapporten visar också att utsläppen av medicinska gaser har minskat med 64 procent sedan 2010.

Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter att öka. I Region Örebro län är andelen nu 48 procent, jämfört med riksgenomsnittet 40 procent. Det finns också ett ökat intresse för att köpa närproducerade livsmedel.
– Matproduktion och distribution har stor klimatpåverkan, därför är det mycket positivt att Region Örebro län, liksom hela det offentliga Sverige, ökar andelen ekologiska livsmedel, säger Catrin Steen.

– I Region Örebro län bedriver vi också ett lyckat projekt inom kostverksamheten där man jobbar med matsvinn. I projektet har man under 2016 minskat svinnet med en femtedel.

foto: MP/ Emma Ode

,