Klimatsmart mat från länet uppmärksammas på konferens i New York – landshövdingen deltar

Klimatsmart mat, hälsa och livsmedelsförsörjning har gett Örebro län internationell uppmärksamhet. Svensk-amerikanska handelskammaren har utnämnt Örebro som ”Region in focus” vid sin stora mat- och hållbarhetskonferens i New York den 7 november.

Vid mötet deltar Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro län och Örebro universitet.

–  Det är en möjlighet för oss och det kommer lägligt med tanke på att vi arbetar gemensamt med en ny livsmedelsstrategi för länet, säger landshövding Maria Larsson.

–  Det här är ett gyllene tillfälle för oss att sätta Örebroregionen på kartan, vilket i förlängningen kan leda till fler jobb inom livsmedelssektorn och en livsmedelproduktion som bygger på hållbar tillväxt, säger Irén Lejegren (S), ordförande i Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt.

Svenska handelskammaren i New York (Swedish American Chamber of Commerce, SACC) genomför för tionde året sin konferens Sustainology Summit om hållbarhet Konferensen vänder sig till entreprenörer, företagsledare, forskare och andra aktörer inom mat och livsmedel.

Örebro universitets stora satsning på forskning inom mat och hälsa är anledningen till att länet fått uppmärksamhet inom området.

– Universitet bidrog även förra året till konferensen. För mig personligen är det femte gången jag deltar och i år har vi bjudit in kollegor från Cornell University för att utveckla vårt långsiktiga samarbete, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

Konferensen genomförs den 7 november. Robert Brummer, universitetets vice rektor och ansvarig för den strategiska satsningen på mat och hälsa liksom sensorikforskaren Johan Swahn är två av föreläsarna på ” Sustainology Summit”. Såväl Landshövding Maria Larsson som regionråd Irén Lejegren kommer också att delta

,