Många går till kyrkogården i helgen – störst besöksandel i Örebro

Engagemanget kring Allhelgona ökar, enligt färska siffror på Sifo. Nästan hälften, 48 procent, av svenskarna tänker besöka en kyrkogård eller minnesplats under Allhelgona i år. Intresset är som allra störst i Örebro, Kalmar och Värmlands län.

Sifo-undersökningen visar att nästan varannan svensk (48 %) tänker besöka en kyrkogård eller minnesplats i samband med Allhelgona i år. Det är fler kvinnor (54 %) än män (43 %) som uppger att de kommer besöka en kyrkogård eller minnesplats. Samma fråga ställdes även inför Allhelgona förra året. Då uppgav 44 procent av de tillfrågade att de tänkte besöka en kyrkogård eller minnesplats under Allhelgona, en ökning sedan 2016 med fyra procentenheter.

– När ljusen lyser upp våra kyrkogårdar påminner de oss om dem vi saknar. Men vi kan ge liv åt våra minnen på olika sätt och platser. Ett samtal om någon vi hållit av, ett fotografi eller en tanke på det vi haft tillsammans kan vara lika viktiga, säger Ingrid Edgardh, präst i Svenska kyrkan med lång erfarenhet som sjukhuspräst.

Något färre än en tredjedel (30 %) uppger att de inte kommer att besöka en kyrkogård eller minnesplats under Allhelgona, och en dryg femtedel (22 %) är osäkra på om de kommer att göra det eller inte.

Boende i Kalmar (58 %), Värmlands (56 %) och Örebro län (59 %) uppger i högre utsträckning att de kommer besöka en kyrkogård eller minnesplats i samband med Allhelgona. Personer som bor i Västra Götaland (40 %) är de som i högst grad menar att de inte kommer besöka en kyrkogård eller minnesplats. Boende i Uppsala län (31 %) och i Skåne (28 %) är i högre grad osäkra på ett eventuellt besök.

Under Allhelgonahelgen minns många på ett särskilt sätt sina nära och kära som inte längre finns i livet. Sorgen och saknaden efter någon kan ibland kännas väldigt tung. Därför har Svenska kyrkan tagit fram Första hjälpen vid sorg – ett antal konkreta tips för att hjälpa oss medmänniskor att finnas till för den som sörjer.