Ny utställning på konsthallen – sätter ljuset på Europas gränspolitik

Lördagen den 11 november öppnar Örebro konsthall “Is this the time for art?” – en utställning av Erik Berggren, Museet för glömska. Utställningen pågår till och med söndagen den 30 december.

Museet för glömska har skapat en utställning som sätter ljuset på Europas gränspolitik och samtidigt reser frågor om konstens makt och maktlöshet. Samtida konst om migration ställer oss inför frågan hur en kan representera de politiskt orepresenterade och ställa ut och gestalta en mänskligt skapad humanitär kris, som Europas gränspolitik. Är det överhuvudtaget tid för konst?

Konstnärerna som deltar lyfter fram olika aspekter av migrationens landskap – döden i Medelhavet såväl som den rasistiska politikens spridning. Tillsammans reser deras verk frågan om inte de omstridda, hårt bevakade och svårpasserade gränser som nu står i fokus i europeisk politik egentligen går rakt igenom och upprätthåller de politiska gemenskaper och kulturella självbilder vi lever med.

Deltagande konstnärer:
Klitsa Antoniou, Kimbal Quist Bumstead, Nuría Güell, Oscar Lara, Daniela Ortiz, Xose Quiroga, Kristina Müntzing, Dror Feiler, Gunilla Sköld Feiler, Runo Lagomarsino, Behnam Sadighi, Sadighi.Sadighi.

Curator: Erik Berggren