Minskat matsvinn och mer ekologiskt i kommunens kök

Vård och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun har lyckats minska matsvinnet rejält och ökat den ekologiska maten. Det stora arbetet med klimatsmart mat har tagit kommunen upp i Sverigetoppen i ekorankingen.

Under flera år har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med smartare mat. Två olika projekt har genomförts och nu går det andra mot sitt slut. Resultatet för hela arbetet är att matsvinnet har minskat till 20 procent och att man mer än fördubblat andelen inköp av ekologiska råvaror.

– Det här är en stor organisation och det finns många utmaningar. Vi har jobbat hårt med det här och det är så roligt att det har fallit väl ut. Det här har bidragit till att kommunen kommit ännu högre upp i ekomatsligan, ekorankingen av landets kommuner, landsting och regioner. Nu ligger vi i topp sex i hela Sverige, säger Eva Jöbo områdeschef.

Vård- och omsorgsförvaltningen började arbetet med klimatsmart mat 2013. Regelbundna matsvinnsmätningar började genomföras två gånger per år. Inom loppet av fyra år (2013-2016) hade verksamheterna nästintill lyckats halvera matsvinnet.

När det gäller de ekologiska inköpen så har de mer än fördubblats fram till idag 2017, de ekologiska inköpen har gått från 21 procent till 56 procent.

– Vi har lyckats minska matsvinnet tack vare alla engagerade och duktiga medarbetare vi har. Det har en stor betydelse i kommunens arbete mot ett mer hållbart samhälle och även ekonomiskt. Det är betydligt bättre att pengarna används till mat av hög kvalité som äts upp än mat som blir avfall, säger Gunhild Wallin, ordförande vård och omsorgsnämnd väster.

Arbetet har fortsatt på flera olika sätt. Det senaste projektet ”Klimatsmart mat inom vård och omsorg 2.0” började hösten 2016. Här har medarbetare bland annat fått gå en miljöambassadörsutbildning.

– I och med projekten så har kompetensen ökat inom vård och omsorg. Den kompetensen ska vi nu hålla i och fortsätta utveckla. Arbetet stannar inte här, Örebro kommun ska fortsätta vara kvar i Sverigetoppen och leda den hållbara utvecklingen, säger Eva Jöbo.

,