Kort lösning för att betala på bussen

Länstrafiken installerar nya bankkortsterminaler där resenärer kan betala sin resa genom att hålla ett bankkort mot sidan av bankkortsterminalen. Bankkortsterminalerna finns installerade på bussarna i Örebro stadstrafik och i slutet av november kommer alla Länstrafikens bussar i länet att ha de nya bankkortsterminalerna.

Det smartaste sättet att köpa sin bussbiljett är att köpa sin biljett innan ombordstigning via Länstrafikens ombud, webbshop eller app. För att minska tröskeln till att resa med kollektivtrafiken finns också möjligheten att betala sin bussbiljett med bankkort ombord på bussen. Att betala med bankkort gör dock att tiden för ombordstigning tar längre tid och kan bidra till förseningar i kollektivtrafiken. För att snabba upp betalningen med bankkort introducerar Länstrafiken möjligheten med kontaktlösa bankortsbetalningar.

Ytterligare en uppdatering som görs i samband med installationen är att resenären inte längre ska behöva ange någon PIN-kod för köp under 200 kronor ombord. Den funktionen har tidigare inte funnits på alla bussar i länet. De nya funktionerna innebär att betalningsprocessen ombord går snabbare och att tiden för påstigning minskar.

-Vi vill uppmana dem som väljer att betala sin bussbiljett med bankkort på bussen, och som har ett bankkort som stödjer kontaktlösa betalningar, att använda det nya betalningssättet. Dels för att det är enkelt och smidigt för både resenären och föraren, dels för att bidra till en snabb och smidig påstigning, säger Örjan Albrektsson, sektionssamordnare för Tekniska Stödsystem på Länstrafiken.

Installationen av de nya bankkortsterminalerna görs i etapper och det har precis blivit klart med installationerna på stadsbussarna i Örebro. Nu fortsätter Länstrafiken med installationen på länets regionbussar. I slutet av november beräknas alla bussar ha den nya funktionen installerad.

,