Länsmuseet stänger under delar av nästa år – krävs omfattande renovering av fastigheten

Museibyggnaden i slottsparken har under en längre tid varit i behov av renovering. Nu pekar allt på att omfattande åtgärder kommer att göras med start under 2018. Konsekvensen blir att museet tvingas stänga under en period.

“Framförallt har det varit problem med taken, vilket lett till läckage och fuktskador i ett par av utställningssalarna och kontoren. Många av de glaspartier och stora fönster som ger museibyggnaden sin särskilda karaktär är också i behov av vård. Fastighetsägaren Region Örebro län vill också genomföra energisparande åtgärder såsom installera nya värme- och belysningssystem. Vidare omfattas entréfunktion, ventilationssystem, takfönster (lanterninerna) och brandlarm av renoveringen. Styrelsen och museiledningen hoppas också på att säkerhetsklassningen ska förbättras så att museet i framtiden ska kunna visa värdefulla och känsliga föremål från andra museers samlingar”, skriver museet i ett pressmeddelande

Länsmuseibyggnaden uppfördes i början på 1960-talet och är ett byggnadsminne vilket innebär att särskild hänsyn kommer att tas till husets värden och kvalitéer så att de bibehålls vid renoveringen.

Renoveringen är så pass omfattande att museets styrelse har fattat beslut om att museet måste hållas stängt under en tid. Detta för att processen ska genomföras så effektivt och snabbt som möjligt, samt för besökarnas bästa och av säkerhets- och arbetsmiljöskäl. Än har inte någon exakt tidplan fastslagits men med stor sannolikhet kommer byggstarten ske någon gång under andra halvan av 2018. Under stängningstiden kommer museet att ägna sig åt publika aktiviteter på andra platser runt om i länet.

– Länsmuseet lämnar tillfälligt lokalerna på Engelbrektsgatan 3, vi vet inte hur lång tid det kommer att ta, kanske ett år, berättar styrelsens ordförande Hans Karlsson. Men museet kommer inte stänga ner den publika verksamheten, tvärt om – vi kommer att synas med pedagogisk verksamhet och utställningar i andra delar av länet, på våra filialer och på Örebro slott fortsätter Hans Karlsson. Det kommer också ske förberedelser för utställningar med planerad invigning i samband med en stor nyöppning av museet. Beslutet om renovering är mer än välkommet, nu har vi chansen att börja om lite från början med nyrustade utställningslokaler anpassade efter nutidens krav på teknik, tillgänglighet och säkerhet.

, ,