Så ska utsläppen av växthusgaser upphöra  till år 2045 – går från ord till handling i dag

 Nu tar Örebro län avstamp i arbetet med att nå målen i ett nytt energi- och klimatprogram. På fredag, den 10 november, träffas företrädare för näringsliv offentliga verksamheter och ideella organisationer för att gå från ord till handling.
År 2012 sattes målet att utsläppen av växthusgaser skulle minska med 25 procentenheter (från 2005 års nivå) till år 2020. I fjol kunde vi konstatera att målet var uppnått redan 2015. Länet hade då minskat utsläppen med 26 procentenheter.

– Vi skulle kunna sitta nöjda, men det gör vi inte. Nu har vi reviderat målen och går vidare. Det nya energi- och klimatprogrammet för åren 2017–2020 visar att vi i vårt län vill höja ambitionsnivån för att minska hoten med global uppvärmning, säger landshövding Maria Larsson.

Ambitionen är att Örebro län ska ligga i framkant med ett smart klimatarbete, fokuserat på tre insatsområden:

· minskade utsläpp av växthusgaser

· förnybar energi och

· energieffektivisering.

– Målet är att vi år 2045 är ett län utan utsläpp av växthusgaser. För att nå dit behöver det bli verkstad av målen.

– Vi har satt tydliga och ambitiösa mål, men nu måste vi gå från ord till handling. För att nå vårt mål behöver det ske förändringar såväl hemmavid som i företag och hos offentliga beslutsfattare, säger Andreas Svahn, Regionstyrelsens ordförande, Region Örebro län.

Energi- och klimatdagen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län och uppemot 80 personer är anmälda.

,