Fyra av tio har riktigt nära till natur – “viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt”

Med närhet till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Vid årsskiftet bodde 39 procent av invånarna i Örebro län inom en kilometer från närmaste skyddade naturområde – för den genomsnittlige länsinvånaren var avståndet 1,8 kilometer. Det visar SCB:s statistik om skyddad natur.

– Tillgång till naturområden är en förutsättning för friluftslivet. Såväl skyddad som inte skyddad natur ger upplevelsevärden. Att naturen är skyddad som naturreservat eller nationalparker gör att människor har tillgång till naturen långsiktigt, vilket är särskilt viktigt i tätortsnära områden där exploateringstrycket är hårt. Dessutom finns det information, leder och anläggningar i många skyddade områden, säger Åsa Forsberg, tf, enhetschef för naturskydd vid länsstyrelsen i Örebro.

– Det är positivt att människor får närmare till skyddad natur. Men många har fortfarande för långt till ett naturskyddat område för att besöka det i vardagen. Därför fortsätter arbetet att skydda värdefull natur och med ett ökat fokus på tätortsnära områden, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket.

foto: Emma Ekblom