En miljon för att rusta upp Norrbyparken

Tekniska nämnden beslutade under dagens nämndsammanträde att den så kallade ”parkmiljonen” för 2018 ska användas till Norrbyparken. En större upprustning av parken kommer ske under 2019.

”Parkmiljonen” är en miljon av parkinvesteringsanslaget som tekniska nämnden varje år genom medborgardialog använder till en större upprustning av en park. Norrbyparken är en uppskattad mötesplats som används av många, men som idag har för låg kvalité.

– I kommunens nya Grönstrategi har just centrala norr pekats ut som ett område där tillgången till parker med höga värden inte är så stor. Det är därför vi väljer att rusta upp Norrbyparken. Parken är en av de största på norr och vår förhoppning är att den ska bli en stadsdelspark för centrala norr, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande Tekniska nämnden.

I Grönstrategin lyfts Norrbyparken fram som en av de tre viktigaste stadsdelsparkerna i kommunen att utveckla. I närområdet till Norrbyparken bor ca 2500 personer, och en av kommunens största skolor, Norrbyskolan, gränsar till parken.

,