Nu ska spelet på Behrn Arena lysas upp med LED – de gamla belysningsmasterna monteras ner

Nu plockas de drygt 40 år gamla och 40 meter höga belysningsmasterna på Behrn Arena ner och ersätts med ny modern LED-belysning till nästa säsong.

Det mest delikata momentet – att plocka ner masten mellan östra och norra läktaren – sker på söndag morgon den 19 november för att orsaka minsta möjliga störningar. Detta kräver nämligen att arenan, av säkerhetsskäl, utryms och att Rudbecksgatan stängs av två kortare stunder kl 08:00-08:30 samt 09:20-10:00.

De nuvarande belysningsmasterna, ett i varje hörn av arenan, har slitits hårt av väder och vind sedan de sattes upp 1974. Belysningen är inte lika gammal, men uppfyller ändå inte dagens krav på en allsvensk arena. Den kräver dessutom regelbunden och kostsamt underhåll vid byte av ljuskällor.

Nyligen fick fastighetsägaren Örebroporten bygglov för en ny arenabelysning och arbetet pågår. Investeringen beräknas hamna runt 15 miljoner kronor, pengar som ger en modern Arena LED-belysning med bättre och jämnare ljus, minimalt underhåll samt lång livslängd.

Bland finesserna kan nämnas att belysningen är dimmerbar, att den tänds lika snabbt som en vanlig lampa – den nuvarande belysningen tar cirka 20 minuter att tända – och att armaturen är skräddarsydd för just Behrn Arena, vilket gör att minimalt med ljus sprids utanför planen.

Men först ska de gamla belysningsmasterna, 40 meter höga och sex ton tunga, monteras ner. Demonteringen börjar med de två södra tornen och på söndag kommer de två norra tornen att demonteras med hjälp av en kran. För säkerhets skull kommer arenan att utrymmas och Rudbecksgatan stängas under delar av det arbetet.

foto: Örebroporten AB

,