Var femte ung tjej röker – Tobaksfria veckan startar på måndag

De senaste tio åren har andelen rökare bland gymnasietjejer mer än halverats. Trots detta röker nära var femte tjej som går i andra årskursen i gymnasiet någon gång eller dagligen. I årskurs nio röker nästan var tionde tjej. Tjejer röker något mer än killarna. Det visar undersökningen Liv & hälsa ung i Örebro län 2017.

På måndag den 20 november inleds Tobaksfria veckan där Region Örebro län, Länsstyrelsen i Örebro och länets kommuner sätter extra fokus på tobaksfrågorna.

– Tobaken är den enskilt största orsaken till ohälsa, och förkortar människors liv, säger Jihad Menhem (V), regionråd och ordförande i kommissionen för jämlik hälsa. Rökningen har glädjande nog minskat bland ungdomar över åren, och det visar att det är möjligt att nå resultat genom ett målmedvetet arbete.

– Men jag är nöjd först när ungdomar inte börjar röka, och när rökningen är helt borta. Vi har ett mål i Tobacco Endgame om ett rökfritt Sverige 2025. När vi når det, då är jag nöjd. Mer än 90 procent av de som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år – därför har föräldrarna ett mycket viktigt ansvar.

,