Gunlög Rasmussen är länets nya smittskyddsläkare – efterträder Hans Fredlund

Region Örebro läns nya smittskyddsläkare heter Gunlög Rasmussen. Hon tillträder tjänsten den 1 mars 2018, och efterträder Hans Fredlund som går i pension.

Gunlög Rasmussen har arbetat som läkare vid infektionskliniken inom Region Örebro län sedan 2001, och är i dag överläkare på kliniken. Hon är även disputerad inom infektionsmedicin. Sedan 2013 har hon fungerat som vikarierande smittskyddsläkare när Hans Fredlund varit ledig.

– Det är både spännande och roligt att få tillträda tjänsten som smittskyddsläkare. Det ger mig möjligheten att få fortsätta att arbeta med infektionssjukdomar, men att nu göra det ur ett förebyggande och rådgivande perspektiv, säger Gunlög Rasmussen, tillträdande smittskyddsläkare inom Region Örebro län.

Som smittskyddsläkare kommer Gunlög Rasmussen att leda och planera smittskyddsarbetet inom Region Örebro län. Det innebär att hon kommer att arbeta med frågor som hur Region Örebro län, i samarbete med allmänhet och andra aktörer, kan minska och förebygga smittsamma sjukdomar.

– Jag är glad över att nu kunna presentera Gunlög Rasmussen som ny smittskyddsläkare. Hennes kommande uppdrag är mycket viktigt såväl för Region Örebro län som för många andra verksamheter inom länet, och jag är övertygad om att hon kommer att göra ett mycket fint jobb, säger Rickard Simonsson, regiondirektör.

,