KK-stiftelsen: Stöd till fem nya rekryteringar på universitetet

KK-stiftelsen har beviljat medel till tio ansökningar inom programmet Rekryteringar. – Genom att rekrytera nyckelpersoner kan lärosätena nu fortsätta att bygga och utveckla starka och kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer, säger Malin Henningsson, programansvarig på KK-stiftelsen.

KK-stiftelsens program Rekryteringar syftar till att stimulera utvecklingen av kompletta miljöer, med en balans mellan olika personalkategorier. Rekryteringarna bidrar till ett ökat inflöde av nya metoder, idéer och perspektiv, vilket ökar såväl den vetenskapliga kvaliteten som näringslivets nytta av forskningen och utbildningen.

I årets omgång fick Örebro universitet samtliga fem ansökningar beviljade; tre biträdande lektorer, en lektor samt en internationell gästprofessor.

– Örebro universitet har flera starka miljöer som arbetar smart och systematiskt för att bredda gruppernas kompetens, säger Malin Henningsson. Exempelvis rekryteras nu en biträdande lektor i medicin, som kommer att kopplas både till forskning och undervisning inom en miljö som har såväl ett starkt stöd från universitetets ledning som ett utvecklat samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Tjänsten kopplar också väl till andra projekt som är finansierade av KK-stiftelsen, både Forskningsprofil och Synergi.

,