Moderat förslag: Visa upp klara papper från polisen för jobb inom hemtjänsten

I dag uppger fler än hälften av Örebros äldre att de känner sig otrygga i sin kontakt med kommunens hemtjänst. “Det är inte acceptabelt. Vägen till en trygg hemtjänst är lång men flera åtgärder kan genomföras redan i dag”, skriver (M). Därför föreslår Moderaterna i en motion till kommunfullmäktige att kommunen ska använda utdrag ur polisens belastningsregister som underlag vid anställning av ny hemtjänstpersonal.

Motionen har undertecknats av Anders Åhrlin (M), oppositionsråd, och Johanna Reimfelt (M), ledamot av fullmäktige och gruppledare i Vård och omsorgsnämnd väster.

– Vi vill att alla örebroare ska känna sig trygga med kommunens hemtjänst, säger Anders Åhrlin (M). Redan i dag kan kommunen genomföra ett antal åtgärder för att skapa en tryggare och bättre vardag för våra äldre, till exempel kontrollera belastningsregistret vid anställning av ny hemtjänstpersonal.

– Det är riktigt illa att våra äldre känner sig osäkra och otrygga när hemtjänstens syfte är att öka deras trygghet i vardagen, påpekar Johanna Reimfelt. Nu behöver kommunen agera och jag hoppas därför att fullmäktige kommer att bifalla Moderaternas förslag.