Nicolaikyrkan färgas orange – tar ställning mot kvinnovåldet

Lördag 25 november, på Orange Day, lyser kända byggnader världen över i orange för att ta ställning mot våld mot kvinnor och i Örebro kommer S:t Nicolai kyrka att skina i orange.

“35 procent av världens kvinnor utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. Vi tänker inte stå tysta och bara titta på” säger Ewa Selin, kyrkoherde för Örebro pastorat.

Våldshandlingarna mot flickor och kvinnor är inte begränsade till ett specifikt politiskt eller ekonomiskt system, utan förekommer i samtliga samhällen världen över, konstaterar hon.

I år har Orange Day, alltså Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, föregåtts av den världsomspännande #metoo-rörelsen som skapades för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor. I Sverige har #metoo resulterat i en rad stora branschupprop som väckt starka reaktioner.

I Örebro har UN Women Lokalförening Örebro, Kvinnohuset, Örebros Zontaföreningar och Feministiska juriststudenter tagit initiativ till en ljusmanifestation på Stortorget kl 16.00 på Orange Day och Svenska kyrkan i Örebro är med.

– S:t Nicolai kyrka kommer lysa i orange som ett tydligt stöd från Svenska kyrkan – ett sken som representerar alla kyrkor i pastoratet, säger Anders Lennartsson, församlingsherde i Nikolai församling.

– Så är det, säger Johan Svedberg, församlingsherde i Olaus Petri församling. Det finns över 15 kyrkor och kapell i Örebro pastorat och vi har inte möjlighet att ljussätta alla. Men stödet för kvinnorna finns i alla kyrkor och jag kommer själv att närvara vid manifestationen på Stortorget.