Så har regionen fördelat 47 miljoner till föreningslivet, studieförbund och ideella organisationer

Nu är fördelningen av de ekonomiska bidragen till organisationer, föreningar och studieförbund klar inför nästa år. Totalt är det drygt 47 miljoner kronor som ska delas ut till den ideella sektorn i länet.

– Den ideella sektorn betyder väldigt mycket för väldigt många. Genom att dela ut de här bidragen skapar vi förutsättningar för ett brett organisations- och föreningsliv i Örebro län, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i fokusnämnden för kultur bildning och ideella sektorn.

Bland de organisationer och föreningar som får bidrag för det kommande året finns bland andra studieförbunden som får dela på drygt 17 miljoner kronor, Örebro läns idrottsförbund som får drygt 4,1 miljoner kronor och pensionärsorganisationerna som sammanlagt får 1 miljoner kronor.

Även föreningar som Kvinnohuset, RFSL, Örebro läns nykterhetsförbund och Activa med flera tilldelas föreningsbidrag.

– Vi vet att våra föreningar och frivilligorganisationer gör mycket gott för samhället, och det är ett arbete som vi vill stötta, säger Bengt Storbacka.

,