Nytt avtal: Regionen bidrar till den industriella utvecklingen i Europa

För ett år sedan tog Region Örebro län beslut om att samverka med andra europeiska regioner för att stärka såväl Europas industri som EU:s konkurrenskraft i det så kallade Vanguardinitiativet. Nyligen undertecknade Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt, det avtal som gör Region Örebro län till en av 30 fullvärdiga medlemsregioner.

I Vanguardinitiativet ingår ett 30-tal ledande industriregioner i Europa, och genom att skriva på avtalet har Region Örebro län gjort ett politiskt åtagande om att bidra till den industriella utvecklingen i Europa. Grundtanken är att nätverket ska dra nytta av de medverkande regionernas olika spetskompetenser för att på så sätt åstadkomma innovationer och nya produkter.

– Att vi nu är medlemmar ger oss tillträde till samtliga pilotprojekt som genomförs i initiativet, och det ökar våra möjligheter att både bidra till och dra nytta av det nätverk som initiativet utgör. Vi kan även ta plats i samtliga demonstrationsprojekt som pågår i dag, vilket ger unika möjligheter till industriell utveckling i Örebroregionen genom olika forsknings- och industrisamarbeten, säger Irén Lejegren.

I ett av de projekt som Region Örebro län redan är involverad i genom Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet utvecklas till exempel tekniken för 3D-printing tillsammans med University of Bologna.

– Men nu när vi är medlemmar kommer fler spår att bli aktuella för oss. Det finns bland annat ett intressant pilotprojekt inom hållbar och effektiv tillverkning som ligger nära Region Örebro läns prioriterade innovationsområden, säger Irén Lejegren.

Åtagandet inom Vangaurdinitiativet ligger i linje med Region Örebro läns innovationsstrategi och då särskilt med det prioriterade område som utgörs av smarta specialiseringar inom autonoma, digitala och intelligenta produktionssystem.

– Det är ett område som vi vill utveckla och lyfta genom kraftfulla satsningar tillsammans med länets industri, och genom kunskapsutveckling vid Örebro universitet, säger Irén Lejegren.

Vanguardinitiativet startades år 2013. Inom ramen för initiativet samverkar politiska företrädare, tjänstemän och experter från de deltagande regionerna för att tillsammans starta och driva projekt samtidigt som de försöker påverka Europas industripolicy.