Ett steg närmare nytt dricksvatten till Örebro – avgörande beslut om projekt Vätternvatten

Ett av de största vattenprojekten i Sverige är nu nära ett slutligt genomförande. Nära 200 000 invånare kommer att få sin dricksvattenförsörjning från Vättern.
Kumla kommun, som den sista av fem kommuner, väntas ta beslut i kväll den  27 november om att gå in i det gemensamma vattenbolag som är på väg att bildas.

I morgon tisdag, 28 november, samlas styrgruppen för Vätternvattenprojektet för att ta de avgörande besluten för det fortsatta arbetet. En mångmiljardinvestering för framtiden som säkrar vattenförsörjningen för framtida generationer.

 

,