Kampanj: “Hiv är inte längre en dödsdom”

När hiv gjorde sitt intåg i Sverige var det en smitta som omgärdades av rädsla och död. Nu är läget ett annat, och i dag kan den som har hiv leva ett liv utan att vara märkt av sjukdomen. Men bilden av hiv har inte hängt med de stora medicinska framstegen, och det finns fortfarande många missuppfattningar kopplade till sjukdomen.

– Nu när personer som lever med hiv oftast har välfungerande behandling, mår bra och dessutom inte riskerar att smitta andra kan det som sänker livskvalitén vara att de fortfarande möts av fördomar och missuppfattningar, säger Martin Widlund, läkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

I dag finns det effektiva mediciner som kraftigt minskar mängden virus i kroppen hos den som är smittad, och som förhindrar att man utvecklar aids. Under effektiv behandling där man har fortlöpande kontakt med ett hiv-team på en infektionsmottagning är dessutom risken att smitta andra nästan noll.

– Det är viktigt att vi når ut med kunskap om hur livet som hiv-positiv skiljer sig från de bilder vi har av aids från 80- och 90-talet. De flesta hiv-positiva lever nu för tiden helt vanliga liv, många har familj där ingen annan i familjen bär på viruset, säger Martin Widlund.

Vid sexuella kontakter är kondom ett bra skydd mot hiv, och det är en viktig kunskap att hiv inte smittar vid vardagliga sociala kontakter.

För att sprida den sanna bilden av hiv genomför Region Örebro län i samarbete med bland andra Folkhälsomyndigheten kampanjen ”Hiv i dag är inte som i går” kopplad till World aids day den 1 december. Under veckorna 48 och 49 kommer därför invånarna i Örebro län att mötas av kampanjens budskap på bland annat bussarna.