Örebro får en helt ny högstadieskola – bild, teater och musik får en viktig roll

Till hösten öppnar en helt ny kommunal högstadieskola i Örebro, Nikolaiskolan. Här får ämnen som bild, teater och musik spela en viktig roll för elevernas lärande i alla ämnen. Skolan erbjuder tre helt nya profiler som låter eleverna skapa, utforska och experimentera.

Höstterminen 2018 öppnar Nikolaiskolan vid Oskarsparken i centrala Örebro. Det blir en helt ny kommunal skola, årskurs 7-9, med plats för 500 elever.

– Tillsammans med Kulturskolan kommer vi att arbeta över ämnesgränserna. Vi låter bild, teater och musik bidra till alla elevers lärande och vi kommer att arbetar i temaområden, säger Marianne Mustonen, rektor på Nikolaiskolan.

Efter varje avslutat temaområde kommer eleverna att få skapa någon typ av slutprodukt med sina nyvunna kunskaper, till exempel en utställning eller en teateruppsättning. Tanken är att det kreativa arbetssättet ska ge eleverna nya upplevelser, stora möjligheter till eget skapande och olika ingångar till kunskap och förståelse.

,