Hyresgästföreningen har kongress om bostadshälsa – en dag med panelsamtal och föreläsningar

Den 5 december genomför Hyresgästföreningen Region Mitt en bostadskongress på temat ”Bostadshälsa”. “Hur påverkas liv och hälsa hos människor av boendet och boendevillkoren? Vad behöver göras för att boendet ska bli mer hälsosamt, socialt och psykiskt/fysiskt?”, är frågor som ska diskuteras.  Platsen för kongressen är Club 700.

Dagen kommer att innehålla föreläsningar, panelsamtal och kulturinslag. Bland föreläsarna finns dr Riyad Al-Baldawi, docent i psykiatri, Viktoria Busqvist, White Arkitekter (se bild), Tove Samzelius, Rädda barnen och Nina Rung, Huskurage. Moderator är Karin Hagman, Stockholm.

På kongressen deltar också Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen och Helena Frisk, regionordförande i Hyresgästföreningen Region Mitt. Flen Världsorkester och Pennybridge Poetry står för kulturinslagen.

Under dagen kommer en rapport från Hyresgästföreningen att presenteras. Rapporten kommer att visa  ekonomiska skillnader mellan de som hyr sitt boende och de som äger, för några orter i vår region. Rapporten kommer också att belysa situationen för olika familjetyper.

,