Handelskammaren Mälardalens rapport: Var femte företag väljer inte Örebro Airport

“Var femte företag i Örebro län som flyger utomlands uppger att de inte har en vana att flyga från Örebro eller en resepolicy som pekar ut Örebro flygplats som förstahandsval. Detta trots omfattande transferkostnader och tidsförluster som tillkommer när man tar sig till Arlanda, som är den flygplats de allra flesta av regionens företag använder enligt en tidigare rapport som presenterades av Handelskammaren Mälardalen år 2014. Samma rapport visade att Örebroregionens företag flyger för cirka 150 miljoner kronor per år, eller motsvarande 50 000 resor.

Hösten 2015 startade en ny flyglinje mellan Örebro och Köpenhamn med möjlighet till fortsatt resande ut i världen. Efter två år når beläggningen på linjen inte riktigt upp till de förväntade volymerna enligt flygplatsen. Med anledning av det har Handelskammaren frågat ett urval företag hur deras resande och användning av Örebro flygplats ser ut. Några av slutsatserna är att:

20 procent uppger att de inte reser från Örebro på grund av att de inte har en vana eller resepolicy som pekar ut Örebro flygplats som förstahandsval

Sju procent uppger att de reser regelbundet från Örebro flygplats

Köpenhamn som hub är bra

Flest resor går till Europa, där Tyskland sticker ut

Av mer långväga destinationer tycks USA vara mest frekvent följt av Kina och Indien

Fler eller bättre avgångar uppges av en klar majoritet som viktigt för att använda flyget från Örebro mer

Smidigare hantering vid transfer och billigare pris är andra önskemål.”

källa: Handelskammaren Mälardalen

 

 

 

 

 

, ,