Ny studie klar: Viktigt steg för snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo

Under drygt ett år har Trafikverket jobbat med en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket Stockholm-Oslo. Idag har Trafikverket publicerat den färdiga rapporten som är ett mycket viktigt steg framåt i arbetet för en bättre järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo.

-För oss berörda är det ett viktigt besked att Trafikverkets ÅVS slår fast målsättningen om en förbindelse mellan Stockholm och Oslo på max tre timmar och att man visar att det skulle skapa attraktiva pendlingsmöjligheter mellan nodstäderna i stråket, säger Jonas Karlsson, VD för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

ÅVSen som är det första steget i planprocessen för ny järnväg visar på hur man genom strategiska förbättringar av befintlig infrastruktur stegvis kan skapa en förbindelse som gör att det går lika fort att åka tåg som att flyga mellan huvudstäderna, som gör att man kraftigt kan minska restiden mellan nodstäderna i stråket samtidigt som man ökar kapaciteten för godstrafiken.

-Förutom att ÅVSen pekar ut åtgärder på Värmlandsbanan och Mälarbanan som behöver göras snabbt för att garantera funktionen för befintlig infrastruktur är det extra viktigt för oss att ÅVSen nu ger ett stöd både för Nobelbanan och en bättre järnvägsförbindelse mellan Arvika och Oslo, fortsätter Jonas Karlsson.

I och med arbetet med ÅVSen har samarbetet mellan norska och svenska trafikmyndigheter utvecklats betydligt. Det har bland annat gjort att Jernbanedirektoratet i Norge nu avser att starta en Konseptvalgsutredning (KVU) för den norska delen av stråket. Det betyder att det under 2018 finnas en färdig tidig planering för järnvägen på båda sidor om riksgränsen.

-Nu är det viktigt att planarbetet fortsätter. Vi jobbar tillsammans med Trafikverket för att påbörja lokaliseringsutredningar för både Nobelbanan och en ny bana över gränsen. Det är helt nödvändigt för att mer exakt kunna kostnadsberäkna investeringarna och för att vi i bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ska kunna hitta finansieringslösningar för att järnvägen ska kunna byggas snabbt, avslutar Jonas Karlsson.

,