Nytt avtal: Räddningstjänsten ger snabbare hjälp vid hjärtstopp

I väntan på ambulans är tiden avgörande vid ett hjärtstopp. Nu har regionstyrelsen slutit nya samarbetsavtal med Nerikes Brandkår och Bergslagens Räddningstjänst om vård i väntan på ambulans. Insatsen finns nu i alla länets kommuner. Avtalen ersätter tidigare avtal.

Avtalet innebär att SOS Alarm kan larma ut en bil från räddningstjänsten vid misstänkt bevittnat hjärtstopp då det bedöms att räddningstjänsten når fram till patienten snabbare än ambulansen. Räddningstjänsten kan då påbörja en snabb defibrillering av hjärtstopp i väntan på att larmad ambulans anländer.

– Tiden är avgörande vid ett hjärtstopp, och därför känns det väldigt bra att vi i hela länet kan undsätta personer med hjärtstopp så snabbt som det är möjligt, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Räddningstjänsten kan göra en livsavgörande insats innan ambulansen kommer på plats.
– Genom de här avtalen har vi nu en organisation för ökad trygghet i alla länets kommuner. Det är en viktig fråga i vår strävan att uppnå en jämlik vård i hela länet.

Under 2016 genomfördes cirka 190 insatser i länet enligt avtalen i väntan på ambulans.