Futurum får 6,3 miljoner för att skrota oljepannor – 14 miljöprojekt får pengar från Naturvårdsverket

I dag fattade Naturvårdsverket beslut om att ge stöd till fjorton nya miljöprojekt i Örebro län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får de fjorton projekten nära 21 miljoner kronor i bidrag för att på olika sätt kunna genomföra åtgärder med stor klimatnytta. Störst summa, 6,3 miljoner kronor, får Futurum fastigheter i Örebro för att bygga bort oljepannor i sitt fastighetsbestånd.
Fyra gånger om året fattar Naturvårdsverket beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in till verket och hur stor klimatnytta som investeringarna ger. Kort sagt: ju bättre nytta för klimatet, desto större chans att man får det sökta stödet.

En annan aktör som får stöd är Örebro-Tvätt AB i Örebro som nu kommer att konvertera sin uppvärmning från olja till biogas.

– Pengarna har stor betydelse för mig. Jag har länge önskat kunna göra den här förändringen, men det är en väldigt stor utgift för mitt företag. Men nu när jag fick hjälp var det möjligt. Det gör att jag framöver kommer att få ren tvätt med ett renare samvete, säger Schlemon Athoraya, ägare till Örebro-Tvätt AB.

I och med dagens beslut har Klimatklivet betalat ut drygt 75 miljoner kronor (75 664 450) till 33 projekt i Örebro län som tillsammans sparar 20 000 ton koldioxid per år.

,