Ny utställning på länsmuseet: “Finland finns inom mig”

Vuokko, Lollo, Jaana, Olavi, Vihtori, Leena och Timo, Oili, Sarita, Dimitri och Tuomo. Nu har de berättat sin historia. Vi får ta del av den i utställningen Finland finns inom mig, som öppnar på Örebro läns museum onsdagen den 6 december, på 100-årsdagen av den finska självständigheten.

Vad innebär det att vara sverigefinne idag? Vad är det finska arvet? Vilka finska traditioner har man kvar idag? Sverige-finnarnas historia är lång – från skogsfinnar med svedjebruk, till arbetskraftsinvandring, krigsår och så den moderna tidens globala värld.

Journalisten Lisbeth Axelsson har under våren och sommaren 2017 gjort tio intervjuer med personer av sverigefinskt ursprung – det upptagna ljudet och de nedskrivna texterna kommer att bevaras av ArkivCentrum Örebro län.

Fotografen Agnes Thor arbetar med att skapa visuella essäer, och har använt intervjuerna som grundmaterial till utställningen. Bilderna speglar olika delar av det sverigefinska kulturarvet eller baseras löst på de intervjuades livsberättelser. Med bild och ljud vill Thor skapa en visuell väv av minnen och nutiden.

I utställningen Finland finns inom mig lyfts frågor kring hur etnisk identitet utformas och omformas, och vad som blir kvar genom generationerna.

Projektet är ett samarbete med ArkivCentrum Örebro län, Örebro kommun och Region Örebro län. Utställningen invigs onsdag den 6 december kl 17.30. Invigningstal av museichef Birgitta Johansen och arkivchef Yvonne Bergman ArkivCentrum Örebro län. Helena Savio berättar om fotograf Agnes Thor.