Vänsterpartiets plan för äldreomsorgen: “sätter den äldre i centrum”

Vänsterpartiet presenterade i veckan sitt program för äldreomsorgen. I vår plan sätter vi den äldre i centrum, till skillnad från styret där fokus länge varit på systemet och privatiseringarna. Gruppen som tagit fram förslaget har lyssnat på fackförbunden, många äldre Örebroare och deras organisationer som till exempel PRO och tagit till oss av deras synpunkter.

Planen bygger på tre delar; kvalitén för de äldre, som är ledstjärnan och avgörande för alla andra ställningstaganden, organisation och personalfrågor. Att kunna erbjuda alla äldre en jämlik och jämställd omsorg med hög kvalité är ju varför vi har en kommunal skattefinansierad äldreomsorg.

– I vårt program finns det en nattbemanning med tillräcklig personal som skapar trygghet och möjlighet för alla äldre att ha råd att äta näringsrik mat. Vi vill också skapa olika typer av boendelösningar som passar olika människor och möjligheten att få äldreomsorg på sitt modersmål. Vi vill såklart också fortsätta att satsa på sommaraktiviteter för äldre, som ju nu visat sig fungera jättebra för att bryta social isolering som många äldre kan uppleva, säger Martha Wicklund, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Örebro

Vi vill slopa privatiseringarna och omorganisera hemvården till kommunala intraprenader med hög kvalité. Vi vill också att cheferna ska få en mer hanterbar situation och att planeringen av verksamheten kommer närmre de äldre och personalen.

– Självklart är äldreomsorgens organisering avgörande för att de äldre ska få rätt omsorg. När hemvården är kommunal igen, kan vi fokusera mycket mer på de äldre och deras behov, än på olika ad hoc-lösningar på alla problem som privatiseringen skapat. Alla äldre är ju olika och för oss är det innehållet i äldreomsorgen som skapar valfrihet, inte att det finns massa olika företag att välja på. Det säger ju ingenting om kvalité, menar Martha.

Kommunen själv är kommunens största arbetsgivare och därför är en bra arbetsmiljö avgörande för att man ska kunna rekrytera den personal man behövs. I nuläget förlorar man mycket rutinerad personal, samtidigt som sjukskrivningarna är omfattande och personalomsättningen är hög.

– En bra äldreomsorg med hög kvalité kräver trygga och friska anställda som trivs på jobbet. Vi har ett helt batteri med åtgärder i programmet för att göra kommunen till en bättre arbetsgivare. Arbetstidsförkortningar, heltidsanställningar, slopade delade turer och högre löner för de lägst avlönade, är några exempel på det, avslutar Martha Wicklund.

,