Manifestation: “Personer som omfattas av LSS har rätt till goda levnadsvillkor”

I dag manifesterade flera örebroare för mänskliga rättigheter genom LSS, som innehåller personlig assistans men även andra insatser som exempelvis gruppbostad och daglig verksamhet.

–Fortfarande talas bara om kostnader, säger FUB:s förbundsordförande Thomas Jansson. Personer som omfattas av LSS har rätt till goda levnadsvillkor. Som det är nu bryter vi mot internationella överenskommelser. Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. De är drygt 26 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet.

foto: Jan Larsson

,