MP: Möjlighet att öppna skola och förskola med teckenspråksprofil

Programnämnd Barn och utbildning fattade på tisdagsförmiddagen beslut om en förstudie om att bygga en ny skola tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten – SPSM. I beslutet öppnar Örebro kommunen för att en hörselklass och en förskola med teckenspråksprofil kan komma med i satsningen.

På förslag av Miljöpartiet beslutade nämnden att titta närmare på möjligheterna att en kommunal hörselklass tas med i projektet. Tanken är att den kommunala skolan ska ha en teckenspråksprofil och en hörselklass skulle göra att satsningen gynnar framförallt hörselskadade.

– Alla hörselskadade går inte idag på SPSMs specialskolor och om kommunen kan erbjuda en hörselklass på skolan med teckenspråkig miljö skulle det vara otroligt bra för många barn, menar Niclas Persson (MP), kommunalråd.

I beslutet ingår även att titta närmare på om samlokaliseringen med SPSM kan innebära att kommunen förlägger förskola med profil mot teckenspråk och hörselteknik till samma område.

– Vi kan inte lova något, men vi vill tillsammans i nämnden öppna upp och titta på om det är möjligt att ge döva och hörselskadade barn i förskolan en teckenspråkig miljö med äldre förebilder, säger Niclas Persson (MP), kommunalråd.