Örebro inför turistbiljett på bussen – två varianter: 24 timmar eller 72 timmar

En ny bussbiljett som bättre ska passa den som befinner sig i länet under ett dygn eller en kortare tid börjar säljas av Länstrafiken den 8 januari. Nämnden för samhällsbyggnad tog den 6 december beslut om att införa Turistbiljetten.

Turistbiljetten kommer att finnas för Örebro, Karlskoga och Lindesberg. Det går också att köpa biljetten för hela Örebro län. Den finns i två varianter: 24 timmar eller 72 timmar. Biljetten införs på prov under en treårsperiod.

– Turistbiljetten möter ett behov som finns, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Det är en efterfrågad biljett från turister och andra besökare som vill resa mycket under en kortare period.
– Turismen fortsätter att öka, och Örebro län är den region i östra Mellansverige som har näst flest gästnätter. Vi har också en stor andel turister från andra länder och därför tror jag också att den här biljetten kommer att göra det både enklare och lättare för många som besöker vårt län. Biljetten kan förstås också köpas av länsbor som turistar i sitt eget län.

, , ,