Konferens: Så bidrar jämställdhet till framgångsrik idrott

På måndag samlas ett 80-tal representanter med uppdrag och engagemang i länets idrottsrörelse, kommuner och andra samhällsaktörer för en konferens på temat hur jämställdhet kan bidra till en framgångsrik idrotts- och samhällsutveckling.

– Syftet med konferensen är att ge inspiration och utveckla ny kunskap så att våra verktyg för att skapa förändring blir så användbara som möjligt, säger Hanna Palm, jämställdhetskoordinator på SISU Idrottsutbildarna/Örebro läns idrottsförbund

Bland de medverkande finns jämställdhetsexperten Gertrud Åström. Jonas Håård, fritidsnämnden i Örebro kommun, berättar om kommunens möjligheter och begränsningar för en jämställd idrott. Svenska Golfförbundet representeras av örebroaren Annica Lundström som lyfter konkreta erfarenheter från golfens nationella satsning Vision 50/50.

Örebro läns idrottsförbund har under tre år drivit en satsning kring idrott, maskulinitet och normer i samarbete med Länsstyrelsen. Nu tas nästa steg i arbetet för att synliggöra jämställdhetsutmaningar inom idrotten och skapa förutsättningar för samverkan.

– Jämställdhetsfrågan är ständigt aktuell inom idrotten liksom samhället i stort och vi vill genom denna konferens dela med oss av våra erfarenheter och lärdomar, berätta om vad som görs inom idrottsrörelsen och hitta utvecklingsområden, säger Daniel Alsarve projektledare på Örebro läns idrottsförbund.

,