Så blir länsmuseets samlingar mer sökbara

Örebro läns museum är den senaste organisationen att ansluta sig till sökverktyget K-samsök. På så sätt når deras samlingar, till exempel Örebro-Kurirens gamla bildarkiv, nu en mycket större publik.

K-samsök är ett verktyg för små och stora organisationer för att tillgängliggöra kulturarvsdata för en bredare publik. Nu finns över 121 000 objekt från Örebro läns museum sökbara. I Sverige finns det cirka 60 organisationer som har anslutit sig till K-samsök och därmed gör sina samlingar tillgängliga för många fler.

foto: Örebro läns museum/ Örebro-Kuriren

,