Barnhjälpen är ett samarbete mellan O, Helga Natt och Stadsmissionen – “del av en ljusare tillvaro”

Många barn och unga i Örebro lever i utsatthet. Världen är kanske inte så ljus och ren som vi tror alla gånger. Därför sjösätter O, Helga Natt och Stadsmissionen ett projekt som bidrar till samhällsnyttan för unga. Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till: social trygghet, en skälig levnadsstandard, lek, vila och fritid.

– Vi vill ge fler barn och ungdomar chansen att få ta del av en ljusare tillvaro. I juletid ökar trycket på ekonomiskt utsatta familjer och barnfattigdomen blir extra tydlig. Det gör ont i hjärtat och inget barn ska behöva ha det så, säger Rose-Marie Frebran ordförande för Stadsmissionen i Örebro.

O, Helga Natt och Rådhuskalendern har en tydlig idé om att dessa event ska skapa mer nytta än själva genomförandet och att människor kan ta del av dessa. Redan nu finns en summa pengar som är öronmärkt och som kommer att gå rakt in i dessa projekt.

, ,