MP i Regionen: “Hela Mälardalen bakom kravet på färdigställande av dubbelspåret Hallsberg-Degerön”

Sju län i Stockholm-Mälarregionen har enats om ett gemensamt svar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom En Bättre Sits och Mälardalsrådet. ”Satsa på Mälardalen – gynna hela Sverige”, skriver företrädarna på Dagens Samhälle Debatt den 7 december.

En Bättre Sits-länen välkomnar att flera av regionens prioriterade behov finns med i Trafikverkets förslag. De utgör viktiga steg för att möjliggöra fortsatt regionförstoring och arbetsmarknadsintegrering av Stockholm-Mälarregionen. En fortsatt kapacitetsökning behövs dock för att nå en vidareutvecklad hållbar tillväxt som gynnar hela landet.

Stockholm-Mälarregionen är en sammankopplad funktionell region med stor betydelse för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Här bor 40 procent av landets befolkning. 46 procent av Sveriges BNP skapas här. Tillväxten förväntas fortsätta då befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050, samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar med drygt 700 000.

– Det är en stor styrka att hela Mälardalen står bakom kravet på ett snabbt färdigställande av dubbelspåret Hallsberg-Degerön. Det är viktigt för hela Sveriges näringsliv, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd Region Örebro län.

foto: SJ/ Stefan Nilsson

,