Öbo gott exempel på hur ungdomar får bostad – vd inbjuden till Rosenbad

I dag var Örebrobostäders vd, Ulf Rohlén, inbjuden av Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister, till en konferens på Rosenbad om ungdomars situation på bostadsmarknaden.

-Om man verkligen vill göra något, så går det, sa bostads- och digitalisteringsminister Peter Eriksson, vid ett besök i Örebro i våras, och fortsatte, Örebros samarbete mellan parterna är ett framgångsexempel för andra att ta efter.

Örebrobostäder har under många år aktivt arbetat med att stärka ungdomars roll i samhället för att minimera ett växande utanförskap. En viktig parameter i det arbetet är att förse ungdomar med bostäder. Detta väckte intresse hos vår bostadsminister, Peter Eriksson, när han under våren gjorde ett besök i Örebro. Under sin vistelse i stan träffade ministern politiker, kommunala tjänstemän från Örebro kommun samt landshövdingen och tjänstemän från Örebrobostäder.

Örebros snabba handläggningstider i byggprocesserna och Örebrobostäders ÖBO-modell är exempel på satsningar som gjort att Örebro varit framgångsrika med att effektivt förse örebroarna med nya bostäder, inte minst bostäder för ungdomar.

På konferensen idag tar Örebrobostäders vd, Ulf Rohlén upp följande goda exempel:
-omvandling av vindsutrymmen till smålägenheter för ungdomar
-sänkt åldersgräns från 18 till 16 år för att ställa sig i bostadskö och börja samla köpoäng
-riktade smålägenheter i det befintliga beståndet till ungdomar mellan 18 och 25 år
-den egna hyresmodellen med en rabattstege på hyran under 10 år. Modellen innebär även att 30 procent av bostäderna lottas ut och det blir slumpen som avgör om man får chans att hyra en lägenhet, inte hur många köpoäng man har. Det tror man särskilt gynnar nya örebroare och ungdomar som inte hunnit samla på sig köpoäng.

-Det känns bra att Örebro lyfts fram som förebild, vi vet att vi som verkar i stan, tillsammans gör många bra saker som vi ser ger resultat. Vi hoppas att fler vill följa i våra fotspår, säger Ulf Rohlén.

,