Nya grön obligation från Örebro kommun – “går före på miljö- och klimatområdet”

Som en del i Örebro kommuns klimat- och miljöarbete ger Örebro kommun sin tredje gröna obligation för placerare som vill gynna miljön och klimatet.

Totalt har kommunen gett ut gröna obligationer om 1,8 miljarder kronor som bland annat finansierar investeringar i vindkraft, förskolor, skolor och bostäder. Investeringsprojekten färdigställs av de kommunala bolagen Kumbro Vind, Örebrobostäder, Futurum och Örebroporten.

– Att vi gör det möjligt för fler att göra hållbara placeringar i den gröna sektorn innebär att vi driver på omställningen till ett hållbart samhälle. Det är precis så vi ska arbeta. Örebro kommun ska gå före på miljö- och klimatområdet. Att vi nu är en av de ledande aktörerna på området känns väldigt tillfredsställande, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

,