Fortsatt satsning på den högspecialiserade vården – får fem miljoner för utveckling

Den högspecialiserade vården i Region Örebro län är en mycket viktig del i universitetssjukvården och bidrar till hög regional attraktivitet och utvecklingskraft. Cirka 1 000 medarbetare är i nuläget direkt eller indirekt kopplade till den högspecialiserade vården inom Region Örebro län.

Regionstyrelsen antar en framtidsplan för den högspecialiserade vården. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får nu disponera fem miljoner kronor för utveckling av högspecialiserad vård som finns avsatta i budget för 2017.

foto: Region Örebro län

,