Så ska Örebro locka fler studenter – ny strategi tas fram

En ny studentstrategi ska göra Örebro kommun mer attraktiv för studenter. Det handlar om att bidra till att universitetet fortsätter stärkas, att jobba för att studenter trivs under sin studietid och att agera proaktivt för att studenter ska bo kvar efter avslutade studier. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en studentstrategi för Örebro kommun.  För såväl offentlig som privat sektor är tillgången på rätt personal avgörande för den framtida utvecklingen.

Exakt innehåll i Studentstrategin är inte möjligt att beskriva såhär tidigt i processen. Klart är dock att den ska svara på hur Örebro kommun bör göra för att öka andelen studenter som bor kvar efter avlagd examen, lämpliga åtgärder för att förbättra boendesituationen, tillgång till kultur, nöje, naturupplevelser och andra faktorer som påverkar livskvaliteten för den studerande. Vidare ska studentinflytandet inom kommunen och samarbetet med Örebro studentkår förbättras och strategin ska peka på lämpliga åtgärder för att motivera fler att studera.

– Vi bygger ut välfärden i en historisk omfattning. Det innebär att vi behöver anställa väldigt många fler lärare, sjuksköterskor och andra professioner som universitetet utbildar. För att välfärden ska hålla en hög nivå även i framtiden är det avgörande att många lärarstudenter, sjuksköterskestudenter väljer att bo kvar, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande

-Företagen i Örebro kommun växer, både i storlek och antal. Många, både små och stora företag, vittnar om att det största tillväxthindret är bristen på personal. När vi nu förstärker kommunens arbete för att attrahera studenter är det ett direkt svar på näringslivets behov. Det är också viktigt att vi förbättrar studenternas möjlighet att påverka kommunens utveckling i stort, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd

– Universitet har varit en viktig pusselbit i den utvecklingsresa Örebro kommun gjort de senaste tio åren. Det är avgörande för fortsatt utveckling att relationen mellan kommunen och universitetet fortsätter vara god och att vi fortsätter jobba utifrån ett ömsesidigt beroende. Deras vinster är våra vinster och våra vinster är deras, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd

– Denna satsning innebär något oerhört stort för Örebrostudenter och Örebro som stad. Örebro studentkår har länge efterfrågat tydliga ställningstaganden från kommunen om studentpopulationen och långsiktiga mål för utveckling av studentstaden och glädjes därför över att vår önskan har fått gehör. När vi kan fokusera helhjärtat på våra studier kan vi även studera och bidra till ett starkare samhälle oavsett när i livet vi vågar, kan och vill, säger Alexander Duarte Tsegai, ordförande för Örebro studentkår.

foto: Örebro universitet