Tio cancerforskare på USÖ får 1,1 miljoner från Lions

Tio forskare vid Universitetssjukhuset Örebro får tillsammans 1,1 miljoner från Lions Cancerforskningsfond. De kommer att forska om bland annat prostata-, penis- och lungcancer.

– Det känns superkul att få pengar från Lions Cancerforskningsfond! Urologiska kliniken har en bred forskningsverksamhet kring olika cancerformer, och den här typen av bidrag är både uppmuntrande och nödvändigt för den verksamheten, säger Henrik Ugge, ST-läkare på urologiska kliniken.

Henrik Ugges forskning handlar om förekomst av en viss typ av bakterier i prostatakörteln leder till mätbart ökad inflammationsaktivitet hos patienter med prostatacancer.

– I ett större perspektiv hoppas vi kunna bidra med en pusselbit till svaret på frågan om inflammation i prostatan är en bidragande orsak till att män drabbas av prostatacancer. Pengarna från LCFF kommer att användas till material och utrustning för de laboratorieanalyser vi använder oss av, säger Henrik Ugge.

Roland Thorstensson är Lions Cancerforskningsfonds representant i Bergslagsdistriktet och han tycker att det är glädjefyllt att fonden kan dela ut pengar till cancerforskningen.

–Forskarrådet inom Lions har i år beslutat att dela ut tio anslag till forskare verksamma vid Universitetssjukhuset Örebro. Vi tycker att det är viktigt med cancerforskning. Jag önskar alla forskare lycka till och att de får stor framgång, säger Roland Thorstensson, Lions Club Kilsbergen.

Molekylärbiolog Gisela Helenius forskning handlar om att hitta biomarkörer i blodet som kan användas för att bestämma vilken behandling lungcancerpatienter ska få. Markörerna kan också användas till att övervaka hur patienten svarar på behandlingen för att kunna avgöra om man behöver byta behandling.

– Idag använder man vävnadsprover från lungorna, men eftersom patienterna ofta är svårt sjuka, och provtagningen är svår finns det är stort behov av nya metoder. Biomarkörerna vi ska studera i det här projektet är mikroRNA, vilka uttrycks olika i cancerpatienter jämfört mot friska, säger Gisela Helenius, molekylärbiolog och forskningsansvarig på laboratoriemedicinska kliniken.

Den 27 januari kommer det att vara en öppen föreläsning om cancerforskning på Universitetssjukhuset Örebro. Det är ett samarbete mellan Region Örebro län och Lions Cancerforskningsfond.

foto:L-G Jansson

Forskarna som får anslag är:

  • Anders Vikerfors, Ann Erlandsson, Anna Landberg, Henrik Ugge, Jessica Carlsson och Sabina Davidsson på urologiska kliniken.
  • Gabriella Lillsunde Larsson och Gisela Helenius på laboratoriemedicinska kliniken.
  • Maria Rönnqvist på hjärt-lungkliniken.
  • Maria Åström på medicinska kliniken.
,