IT-konsultbolaget Consid har fördubblat antalet anställda

IT-konsultbolaget Consid har mer än fördubblat sin konsultstyrka i Örebro under året och har för avsikt att ytterligare dupliceras under 2018. Consid blir därmed en av de största IT-leverantörerna i Örebro nästa år. I samband med tillväxten mer än fördubblade företaget även ytan på sina kontorslokaler på Olaigatan.

IT-konsultföretaget Consid var vid årets början nio konsulter i Örebro och går nu in i 2018 med ett tjugotal. Det snabbväxande företaget har som ett resultat av detta mer än fördubblat sina kontorslokaler på Olaigatan och skapat en funktionell lokal med plats för mer inhouse-uppdrag. Markus Enock, Regionansvarig för Consid Örebro är mycket stolt över den snabba tillväxten och förutspår en lika kraftig ökning 2018:

– Vi har gjort en fantastisk tillväxtresa det senaste året och våra nya lokaler banar väg för oss att accelerera ytterligare. Vi har utökat vårt inhouse-åtagande mot externa leveranser från 0 till 10 på bara ett år. Under 2018 är målet att bli 40 medarbetare, och med nya spännande kunder och projekt på ingång är jag positiv till att nå upp till siffran utan större svårigheter.

Enock berättar att de planerar att bygga ett kompetenscentrum kring SiteVision under Q1, och som ett led i denna satsning headhuntas Stefan Sager från SiteVision för att leda arbetet inom support.

– Med strategiska rekryteringar som denna kommer vi bli den starkaste aktören i regionen inom SiteVision och med det snart räknas som en av de större konsultbyråerna i regionen, menar Enock.