Kraftig ökning i försäljningen av byggmaterial under november

Försäljningen av byggmaterial i  Mellersta regionen, som inkluderar bland annat Örebro län, ökade, under november i år jämfört med 2016, med höga 10,6 procent för jämförbara enheter. Riket ökade under samma period med 9,4 procent. Regionen hade den bästa tillväxten tillsammans med södra Sverige.

Den ackumulerade tillväxten för regionen är 5,4 procent (riket 5,1 procent ). Fjolåret slutade med en ackumulerad tillväxt för Mellersta regionen med 6,0 procent så utvecklingen under december kommer att vara avgörande för om förra årets siffra skall kunna tangeras eller överstigas.

November innehöll lika många försäljningsdagar som förra året.