Varbergaskogen rustas för 5,4 miljoner – “blir tillgängligare, mer plats för lek och motionsslingan förbättras”

Örebro kommun har fått ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner från Boverket för att utveckla och rusta upp Varbergaskogen och parkerna runt om. Bland annat ska skogen bli tillgängligare, det blir mer plats för lek och motionsslingan som går runt skogen ska rustas upp. Projektet kommer att påbörjas under 2018-2019.

I höstas skickade kommunen in en ansökan till Boverket, för utvecklingen av utemiljöer i utsatta områden, och har nu beviljats ekonomiskt stöd. Stödet från Boverket täcker halva kostnaden och kommunen lägger till lika mycket. Totalt ska Varbergaskogen och parkerna runt om ska utvecklas och rustas upp för 5,4 miljoner.

– Detta är en riktig julklapp som vi kommer kunna ha glädje av länge. Vi blir fler örebroare och vi behöver också bry oss om och rusta de utemiljöer vi redan har, säger Ullis Sandberg (S), ordförande programnämnd Samhällsbyggnad.

Varbergaskogen är ett naturreservat och där finns en särskild plats för barnen. Bland annat ska lekparkerna och motionsslingan som går runt skogen rustas upp under 2018-2019. Hur en utemiljö fungerar och hur uppskattad den är avgörs till stor del av hur den utformas. Enligt Boverket kan en väl utformad plats göra att människor trivs och använder platsen, att de bor kvar i området och att skadegörelsen minskar.

– Det här är ett kvitto på att våra gröna områden har stor betydelse för vårt välbefinnande och barns uppväxtmiljöer, säger Malin Björk, enhetschef för Naturvården i Örebro kommun.

– Vi har haft ett tydligt uppdrag att både utveckla lek för barn och titta på de redan befintliga områdena på Väster. Nästa steg blir att ta fram mer detaljerade skisser, säger Anne Pettersson, stadsmiljöstrateg på Örebro kommun.