Länets Konst återkommer i november – utställningen visas på slottet

Samlingsutställningen Länets Konst återkommer 2018. Utställningen visas denna gång på Örebro slott med invigning den 24 november, meddelar Örebro läns museum.

“Den populära konstsalongen är liksom tidigare år öppen för alla som är
verksamma inom konst med anknytning till länet, proffs och amatörer. Årets
upplaga kommer att visas i länsmuseets utställningslokaler på Örebro slott. Länets Konst är en jurerad salong för alla konstutövare i länet, vilket innebär att en jury väljer ut verk bland de som lämnats in. Samlingsutställningen har en fyrtioårig historia här i länet och formerna har skiftat över åren, liksom kringarrangemangen. Numera består juryn av olika personer varje gång och den utgörs av tre personer som ska ha bakgrund inom konstområdet”, skriver museet i en information.