Omfattande renovering av länsmuseet påbörjas i höst – klart att det blir servering i nybygget

I höst påbörjas en omfattande renovering av Örebro läns museum på Engelbrektsgatan. En stor del av samlingarna flyttas då till Länsarvet på Norr. Redan i dag, fredag, är det sista dag för restaurangen i lokalerna vid Svartån. Men när museet öppnar på nytt kommer det att finnas en servering i byggnaden.

”I framtiden ser vi mat och servering som en självklar del av museets publika verksamhet. Var i museets lokaler och hur det praktiskt kommer att lösas återstår att se. Museets fastighetsägare Region Örebro län tittar just nu på frågan tillsammans med våra arkitekter”, skriver museet i en information.

,