Fler söker hjälp i Vivalla – tack vare nya socialkontoret

Nya socialkontorets arbete i Vivalla har blivit en framgång. Mätningar visar att antalet hushåll i Vivalla som söker stöd från socialtjänsten och tackar ja till hjälp och stöttning har ökat med 20 procent, bara under de tio månaderna som kontoret hittills varit öppet.

– Den nära kontakten har gjort skillnad. Problemet har varit den stora rädslan som finns för myndigheter men nu har vi lyckats bygga upp ett förtroende. Vi har jobbat hårt med att vara ute och berätta om vad vi kan hjälpa till med och bygga relationer, säger enhetschefen Anna Andersson.

Vivalla är Örebro kommuns mest socioekonomiskt utsatta område och ungefär en femtedel av socialförvaltningens aktuella barn och ungdomar är folkbokförda här. Men många av Vivallaborna har en stor oro för Socialtjänstens arbete. Det har gjort det svårt att kunna hjälpa familjer som behöver stöd.

– Många har trott att vi jobbar med att direkt ta deras barn ifrån dom. Att få möjlighet att verkligen mötas och förklara att det inte alls är så det fungerar utan att vi kan hjälpa till på många olika sätt har gjort stor skillnad, säger Anna Andersson.

Framgångarna har gett ringar på vattnet även nationellt och på många ställen i Sverige har man blivit intresserade av Örebros sätt att arbeta.

-Arbetet i Vivalla har skapat nya sätt att arbeta än de som socialtjänsten tidigare använt sig av. Här har det ställts andra sorters krav på hur man behöver jobba, att vara kreativa och hitta andra lösningar, till exempel för hur man närmar sig familjer, säger Cedric Andersson som är enhetschef för behandlingsenheten Barn.

– Mina ledord har varit att vi ska vara tydliga och ärliga med hur socialtjänsten fungerar. Men framför allt att vi ska lyssna, ställa många frågor och sätta oss in i deras situation, säger Anna Andersson.